Hiện trường có 1 văn phòng và 1 phòng y tế mặc dù các phòng ban chưa đầy đủ, nhưng các phòng học của trẻ được thiết kế liên hoàn sạch sẽ có hiên sau và hiên trước cho trẻ hoạt động, thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ. Trải qua hơn 30 năm xây dựng trường phát triển và trưởng thành, giờ đây nhà trường đã có nhiều sự thay đổi, những năm đầu thành lập trường, nhà trường chỉ có hơn chục giáo viên đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là 72 đồng chí. Đội ngũ có được như ngày hôm nay lớp lớp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn vươn lên để chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.

 

Sĩ số lớp học:

 

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 260 cháu với 23 giáo viên

Lớp mầm (3 tuổi-  4 tuổi): 202 cháu với 12 giáo viên

Lớp chồi (4 tuổi –  5 tuổi): 212 cháu với 11 giáo viên

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 223 cháu với 12 giáo viên