Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ
Điện thoại: 02433644532
 • Hoàng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng

 • Hoàng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988800454
  • Email:
   hoanghuong@gmail.com
 • Lê Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0969555118
  • Email:
   lethanhphuonghplh@gmail.com